Hydroekol Dolný Kubín spol. s.r.o.

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB

Riadenie kvality, ochrana ŽP a BOZP

Integrovaný manažérsky systém

Našej spoločnosti sa podarilo úspešne obhájiť a neustále udržiavať medzinárodne platné certifikáty integrovaného manažérskeho systému.

 ISO  ISO ISO

Certifikačnou spoločnosťou bolo konštatované, že náš integrovaný manažérsky systém je efektívne udržiavaný a plní definované požiadavky medzinárodných štandardov:

  • ISO 9001:2008 – systém riadenia kvality,
  • ISO 14001:2004 – environmentálny manažérsky systém
  • OHSAS 18001:2007 – systém riadenia BOZP

Vrcholové vedenie spoločnosti vytvára primerané zdroje pre udržiavanie, optimalizáciu a neustále zlepšovanie systému riadenia kvality, environmentálneho manažérskeho systému a systému riadenia BOZP.

Prihlásenie

 

Prihlásenie