Hydroekol Dolný Kubín spol. s.r.o.

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB

Služby a portfólio firmy

Spoločnosť sa už od svojho vzniku v roku 1991 zaoberá hlavne stavbou kanalizácií a vodovodov, ekologickými a vodohospodárskymi stavbami, z čoho vyplynul aj názov spoločnosti. Neskôr sa rozsah našej činnosti rozšíril aj o iné odvetvia stavebníctva. Firma disponuje kompletným technickým a personálnym vybavením na realizáciu týchto stavieb:

  • vodohospodárske stavby
  • priemyselné stavby
  • dopravné stavby
  • inžinierske konštrukcie
  • pozemné stavby
  • inžinierske siete

 

Hlavným cieľom našej spoločnosti je v celom rozsahu činnosti poskytovať zákazníkom trvale najvyššiu kvalitu za čo najkratší čas a plne ich uspokojiť, využiť bohaté skúsenosti vysoko kvalifikovaných pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia i výroby, ktorí v praxi ovládajú najmodernejšie pracovné postupy a technolócie, a ktoré nás predurčujú k plneniu priaznivých hospodárskych výsledkov a dosiahnutiu plánovaných mét.

Prihlásenie

 

Prihlásenie