Hydroekol Dolný Kubín spol. s.r.o.

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB

História spoločnosti a profil firmy

Spoločnosť HYDROEKOL DOLNÝ KUBÍN spol. s.r.o. je nástupníckou spoločnosťou firmy Hydroekol s.r.o., ktorá vznikla v roku 1991 ako konzorcium – združenie fyzických osôb. Jeho zakladateľmi boli Ing. Martin Hrnčiar a Ing. Eva Ďaďová, neskôr sa toto združenie pretransformovalo na spoločnosť s ručením obmedzeným. Firma spočiatku pôsobila v prenajatých priestoroch a zamestnávala 5 pracovníkov. Zaoberala sa činnosťou v oblasti vodohospodárskych stavieb. Spočiatku realizovala len malé stavby nenáročné na množstvo personálu a potrebné mechanizmy a nákladné autá si prenajímala od subdodávateľských firiem.  Už koncom prvého roku svojej činnosti firma zakúpila prvé vozidlá, mechanizmy pre zemné práce a drobnú mechanizáciu. Postupom času, s pribúdajúcim strojovým a automobilovým parkom sa zväčšoval aj rozsah prác a objem zákaziek a ukázalo sa, že činnosť len v oblasti vodohospodárskych stavieb firmu neuživí. Z tohto dôvodu spoločnosť postupne vyškolila odborníkov a získala oprávnenia na činnosť v oblastiach:

  • vodohospodárske stavby
  • priemyselné stavby
  • dopravné stavby
  • inžinierske konštrukcie
  • pozemné stavby
  • inžinierske siete

V roku 2004 sa firma HYDROEKOL, s.r.o. pretransformovala na firmu HYDROEKOL DOLNÝ KUBÍN, spol. s.r.o., ktorá kontinuálne nadviazala na predchádzajúcu činnosť pôvodnej firmy.  Od svojho založenia firma systematicky rozširovala personálne zloženie a v súčasnosti má firma k dispozícii kvalitný a patrične kvalifikovaný manažment spolu s vysokokvalifikovanými výrobnými pracovníkmi. Vo firme pôsobia skúsení stavbyvedúci s dlhoročnou praxou a poskytujú investorom najvyššie kvalitatívne záruky. 

 

 

Prihlásenie

ADRESA:

Hviezdoslavova 193/7
Vyšný Kubín
026 01

okr. Dolný Kubín

TEL. a FAX:

+421 43 5865701
+421 43 5821221

E-MAIL:

"hydroekol@hydroekol.sk"

 

 

 

Prihlásenie